Grus og sand for planering

02 juni 2020
Maria Laugesen

Grus, sand og andre småstein anvendes ofte innen planering. Det er rett og slett en enkel og prisvennlig fyllmasse å jobbe med, og så har det samtidig gode drenerende egenskaper som ofte kan være en fordel. Derfor er det opplagt å anvende innen bygg og anlegg når det er snakk om planering av mindre og større områder.

Det kan dog også lett anvendes for andre formål. For eksempel anvendes grus ofte på veien, nettopp på grunn av de gode drenerende egenskaper, i områder der det ikke legges asfalt. 

Disse fyllmasser kan du få fra at knuseverk, der det produseres forskjellige slags småstein og fraksjoner for alle formål. Her vil du ofte samtidig få noen større stein, som kan brukes eksempelvis for oppbygging av terreng i forbindelse med anleggsprosjekter, eller tilmed som naturstein til muring innen bygg.

Profesjonelt knuseverk i Sande

På Kvalneset i Ulstein kommune finner du Ulstein Knuseverk. Dette er en ganske ny og veldig moderne maskinpark med et anlegg som lever opp til høyeste kvalitet. Her produseres de fleste fraksjoner som pukk, singel og sand, men også veigrus, storstein og naturstein i en viss mengde.

De produserer og leverer disse masser for prosjekter innen bygg og anlegg i området, og de har kapasitet til å levere til selv store oppdrag. Her kan de tilpasse leveringen etter dine individuelle behov, sånn at du får det som er mest optimalt for deg.

Så trenger du fyllmasser for planering, fylling i gropa eller andre formål innen bygg og anlegg, da kan du kontakte Ulstein Knuseverk. De kan produsere raskt og effektivt, og de leverer selvfølgelig til deg der og når du har behov for det. Her vil du møte profesjonelle fagfolk som vet at kvalitet og timing er essensielt innen bygg og anlegg, og derfor leverer de alltid den beste tjeneste til alle kunder.

Flere nyheter